عدم نياز موافقت مالک در امور زيبا سازي -انتظامي و بهداشتي

قابل توجه کلیه همکاران گرامی- انبار داران سردخانه داران -دارندگان سراها باسکولها و دستگاه توزین وسائط نقلیه

 

احتراما: به موجب ابلاغیه شماره 22930 مورخ 14/5/93 اتاق اصناف تهران؛ چنانچه هریک از همکاران تابعه اتحادیه در انجام دادن ضوابط انتظامی و هم چنین مقررات بهداشتی و ایمنی و یا زیبا سازی محل واحد صنفی خود با مخالفت مالک مواجه شوند؛ میتوانند ضمن مراجعه به اتحادیه جهت اخذ موافقت اتاق اصناف و با هزینه شخصی خود؛ در خصوص موارد پیش گفته بدون نیاز به موافقت مالک اقدام نمایند