آخرين اخبار

با توجه به عدم اطلاع واحدهاي صنفي از قوانين و لزوم حفظ قوت و اصالت زبان پارسي در انتخاب نام واحدصنفي از اسامي بيگانه استفاده نگردد

بخشنامه شفاف سازي لزوم بكارگيري نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي براي كليه واحدهاي صنفي كه بتفكيك ذكر گرديده است

بخشودگي قانوني 100% جرايم مربوط به بدهي قطعي ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده استان تهران كه تا 20اسفند نسبت به تسويه حساب بدهي خود اقدام نمايند

سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كشور; ; لزوم ثبت موجودي كالا در (سامك) از تاريخ 96/12/19 تا 96/12/24 براي انبارداران و سردخانه داران

تعرفه خدمات سردخانه اتحاديه سرايداران و انباركالاهاي تجارتي و سردخانه تهران مورخ 1396/09/11 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت

پيرو مكاتبات قبلي در خصوص افزايش گزارش تخلفات عدم درج قيمت و صدور فاكتور بدينوسيله تصوير . جهت مشاهده نامه به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در خصوص فرايند خود كنترلي وخود اضهاري بهداشتي و اجبار واحدهاي صنفي مشمول مواد 25و24و41 آئين نامه اجراعي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ؛ آشاميدني ؛ آرايشي و بهداشتي مبني بر تنظيم خود اظهاري بهداشتي ايفاد

نمايشگاه حلال (حلال اكسپو) جهت مشاهده زمان و توضيحات لازم به ادامه مطلب مراجعه نماييد..... ......

بخشنامه در خصوص تبصره 2 ماده 5 قانون نظام صنفي براي مشاهده بخشنامه و متن نامه به مطلب مراجعه نماييد

احتراما تصوير نامه مورخ 95/8/24 معاونت محترم نظارتبر اماكن عمومي پاوافاتب در خصوص بكاريري اتباع خارجي غير مجاز در واحد هاي صنفي بعنوان كارگر