آخرين اخبار

تعرفه خدمات سردخانه اتحاديه سرايداران و انباركالاهاي تجارتي و سردخانه تهران مورخ 1396/09/11 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت

پيرو مكاتبات قبلي در خصوص افزايش گزارش تخلفات عدم درج قيمت و صدور فاكتور بدينوسيله تصوير . جهت مشاهده نامه به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در خصوص فرايند خود كنترلي وخود اضهاري بهداشتي و اجبار واحدهاي صنفي مشمول مواد 25و24و41 آئين نامه اجراعي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ؛ آشاميدني ؛ آرايشي و بهداشتي مبني بر تنظيم خود اظهاري بهداشتي ايفاد

نمايشگاه حلال (حلال اكسپو) جهت مشاهده زمان و توضيحات لازم به ادامه مطلب مراجعه نماييد..... ......

بخشنامه در خصوص تبصره 2 ماده 5 قانون نظام صنفي براي مشاهده بخشنامه و متن نامه به مطلب مراجعه نماييد

در خصوص ضرورت تنظيم كاليبراسيون دستگاههاي توزين درراستاي تكريم و حفظ حقوق مصرف كنندگان و تاكيد بر همكاري و تعامل همه جانبه اعضا صنفي

احتراما تصوير نامه مورخ 95/8/24 معاونت محترم نظارتبر اماكن عمومي پاوافاتب در خصوص بكاريري اتباع خارجي غير مجاز در واحد هاي صنفي بعنوان كارگر

جهت مشاهده تصوير نامه طرح برخورد با واحد هاي نگهداري و عرضه كننده ميوه قاچاق با توجه به فرا رسيدن ايام پاياني سال بر روي لينك خب كليك نماييد

جهت مشاهده تصوير نامه عدم عرضه ميوه و خشكبار غير مجاز با توجه به فرا رسيدن ايام پاياني سال بر روي لينك خب كليك نماييد

احتراما به موجب ابلاغ اتاق اصناف تهران مستند به دستور كميسيون برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت بر مبازره با قاچاق كالا و ارز استان تهران؛ هرگونه نگهداري و جابجائي بدون مجوز انواع كودهاي شيميائي در سطح انبارهاي استان ممنوع بوده و با متخلفين برابر مقررات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفتار خواهد شد.