آخرين اخبار

جهت دانلود اين مقاله كامل در مورد شيوه نوين انبار داري بر روي لينك خبر كليك نماييد .................

سخنرانی رئیس اتحادیه در دویست پنجاه سومین اجلاس ماهانه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران ; ; مورخ 26 شهریور سال 1391

از نیمه مهر ماه سال جاری؛ به موجب ماده 5 بخشنامه شماره 153534/60 مورخ 1391/06/14 وزارت صنعت معدن و تجارت؛ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات بانکی و موسسات مالی ؛ معافیت های گمرکی و معرفی به سازمانها ؛ هم چنین دریافت سهمیه سوخت به انبارها و سردخانه ها منوط به داشتن شناسه کسب و کار ( شناسه صنفی ) میباشد.