الزام به نصب دوربين مدار بسته

قابل توجه كليه همكاران گرامي- انبار داران سردخانه داران دارندگان سراها باسكولها و دستگاه توزين وسائط نقليه

 

احتراما: به موجب ابلاغيه شماره 22936 مورخ 14/5/93 اتاق اصناف تهران مستند به استعلام ماخوذه از اداره نظارت براماكن عمومي پليس امنيت عمومي تهران بزرگ؛ نصب دوربين مدار بسته در كليه واحد ها صنفي بمنظور پيشگيري از بروز حوداث و تامين امنيت ضروري و لازم ميباشد. لذا خواهشمند است دراين خصوص متصديان واحد هاي صنفي تابعه و عضو اتحاديه اقدامات لازم را بعمل آورند.بخ