همکاران ارجمند

 

سلام علیکم

 

احتراما: به موجب ابلاغ شماره 16955 مورخ 11/4/1393 اتاق اصناف تهران منضم به نامه معاونت نظارت بر اماکن عمومی  مراتب ذیل جهت اطلاع رسانی ابلاغ میگردد.

 

بمنظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل عناوین مامورین خدوم اماکن عمومی و کمک به انجام ماموریتهای قانونی آنان اعلام میگردد.

 

مامورین مراجعه کننده به صنوف دارای دفترچه های مخصوص بازدید متضمن شماره سریال و محل مخصوص درج کد مامور به همراه حکم ماموریت میباشند. و لذا پس از بازدید و تنظیم صورتجلسه  توسط مامورین ؛ یک برگ از صورتجلسه ( نسخه زرد رنگ) تحویل متصدی واحد صنفی میشود. خاطر نشان میسازد : بمنظور حصول اطمینان ؛ کد مامور مراجعه کننده از طریق سامانه پیامکی شماره 09352196096 قابلیت استعلام داشته؛ بنا براین پس از اخذ تائیدیه ؛ نهایت همکاری همه جانبه ار جمله وظایف افراد صنفی با مامورین میباشد.

 

رئيس اتحاديه

سيد مهدي کشاورزي