قابل توجه تمامی همکاران ارجمند

 متصدیان انبارها ؛سراها؛ سردخانه ها ؛و دارندگان باسکول و قپان و توزین وسائل نقلیه در سطح شهر ستان تهران و بخشهای تابعه

 

احتراما: به موجب ابلاغیه شماره 15025 مورخ 3/4/1393 اتاق اصناف تهران و پیرو نامه شماره 2553 مورخ 18/3/1393 سازمان تعریزات حکومتی استان تهران اعلام میدارد.

 گشت های مشترک سازمان تعریزات حکومتی با همکاری سایر دستگاهها نظارتی ازجمله سازمان صنعت و معدن و تجارت و دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی فعال شده و تمامی متصدیان و مدیران و مباشران واحد های صنفی مکلف به همکاری با گشت های یاد شده خواهند بود . لذا هرگونه تمرد و عدم همکاری و یا ممانعت از اجرای وظایف قانونی آنان به موجب ماده607 و 609 قانون مجازات اسلامی موجب مجازات متخلفین به حبس و شلاق و یا جزای نقدی خواهد بود.

انتظار دارد کمافی سابق نهایت همکاری را معمول نمایند.

 

سید مهدی کشاورزی

رئیس اتحادیه

 
 

رئيس اتحاديه

سيد مهدي کشاورزي