*لیست سردخانه و انبار *

ردیف

نام واحد

آدرس

شماره تماس

1

شرق میانه

هشتگرد،شهرك مسعوديه،جنب پايگاه سعيد آباد،كوي لاله دوم

 

2

ابریشمچیان

جاده قدیم کرج هشتگرد ، جنب پلیس راه کمالشهر ، خیابان عطاء

-

3

سردخانه زرين دشت

چهارباغ،روبروي گلستان نهم

3466-4563455-0262

4

سردخانه پارس ميوه

جاده سهيليه،سنقرآباد

4383435-0262

5

سردخانه پهلواني

اتوبان كرج هشتگرد،خ عليخان سلطاني،خ دكتر حسابي

02624383435

6

سردخانه 110 عبادي

اتوبان كرج هشتگرد،خ عليخان سلطاني،خ مرغك

0262383521

7

سردخانه رضا

چهاردانگه،سه راه قوهه،بعد از كارخانه يخمك

09122684010

8

سردخانه علايي

جاده قديم كرج هشتگرد،سهيليه

02624373408

9

سردخانه رضا دهقانی

 

روستای عرب آباد

09121962138

10

 

سرد خانه دو مداره قائم( آقای حکمت الله حمزه زاده )

جاده قدیم کرج قزوین سه راهی سهیلیه ابتدای خیابان گل ماکیان

 

11

سردخانه برادران

 دمر چی لو

چهارباغ روستای عرب آباد قوهه

 

12

فرآيند خوراك

(انبار ماهان تجارت )

 

جاده قديم كرج هشتگرد،چهاردانگه،گلستان ششم،بعد از تقاطع،پلاك يك

0262-4564537