بيست و سومين جلسه كميسيون بازرسي و تنظيم بازار شهرستان شميرانات با حضور فرماندار، رئيس كميسيون نظارت بر اصناف و ديگر اعضاء برگزار گرديد.

دراين جلسه فرماندار شهرستان به منظور تعادل در ميزان عرضه  تقاضاي كالاهاي مصرفي ِويژه نوروز بر لزوم اجراي طرح فروش فوق العاده با تخفيفات ويژه و برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا دراسفند سالجاري تاكيد نمود.

منبع: پايگاه اطلاع رساني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران